Distribuce

Časopis v tištěné podobě je k dispozici v prostorách DAMU (KAFE DAMU, Knihovna, u vrátnice, foyer DISKu) a v městských a regionálních knihovnách.

Pokud máte zájem o pravidelné dodávání časopisu, obraťte se prosím na hybris1819@gmail.com