Redakční rada

Redakce časopisu: Tereza Šafářová (šéfredaktorka). Barbora Forkovičová (zástupkyně šéfredaktorky). Václav Alexa. Karolína Bathory. Anežka Berčíková. Anna Cvrčková. Lukáš Černý. Tereza Kosáková. Lucie Křápková. Barbora Pokorná. Petra Zachatá.

Umělecká rada: Lukáš Černý. Lucie Křápková.

Pedagogické vedení: Daniela Jobertová.