Redakční rada

Redakce časopisu: Eliška Raiterová (šéfredaktorka). Kateřina Vaněčková (zástupkyně šéfredaktorky). Veronika Švecová. Adéla Kalusová.

Externí spolupráce: Adam Kratochvíl

Umělecká rada: Eliška Raiterová. Kateřina Vaněčková.

Pedagogické vedení: Daniela Jobertová. Radmila Hrdinová.

Jazykové korektury: Anna Jechová.

Grafický design: Matyáš Bartoň. Oskar Helcel.