Redakční rada

Redakce časopisu: Adéla Kalusová (šéfredaktorka). Veronika Švecová (zástupkyně šéfredaktorky). Eliška Raiterová. Kateřina Vaněčková.

Externí spolupráce: Barbora Sedláková. Robert Štefančík.

Umělecká rada: Eliška Raiterová. Kateřina Vaněčková.

Pedagogické vedení: Daniela Jobertová. Radmila Hrdinová.

Jazykové korektury: Anna Jechová.

Grafický design: Matyáš Bartoň. Oskar Helcel.