#41 EDITORIAL

Milí čtenáři,

všichni jsme si mysleli, že po covidu už nic horšího nepřijde, ale stalo se. Začala válka na Ukrajině, a i pro nás se stala stěžejním tématem. V aktuálním 41. čísle Hybris jsme se ale Ukrajině nestihli věnovat, neboť šlo do uzávěrky ještě před ruskou invazí. Proto chci alespoň v úvodníku jménem celé redakce vyjádřit podporu statečné Ukrajině a jejím lidem. Jednání Vladimira Putina považujeme za neslučitelné s demokratickým světem a odkazem Václava Havla, ke kterému se jako studenti DAMU hlásíme.

Hybris přechází z časopisecké podoby na čistokrevně webovou platformu, kterou čekají během jara zásadní inovace. Změny se však nestihly realizovat pro potřeby jedenačtyřicítky, aktuální číslo by si proto kvůli své podobě zasloužilo spíš název Hybrid než Hybris. Technické možnosti webu zatím nedovolují například ani vkládání fotografií, proto se čtenáři musí spokojit s prostým textem. Navíc web nenabízí možnost nahrát články z jedenačtyřicítky jako celistvé číslo, k úvodníku tedy pro lepší přehlednost přikládáme i obsah čísla.

Věříme, že každého čtenáře z nabídky šestnácti článků některý zaujme. Tradičně píšeme o tvorbě studentů DAMU. Na úvod nabízíme šest recenzí na diskovky, které měly premiéru v období od loňského září do letošního ledna. V rozhovoru Adam Skala: DAMU je jako nádherný a barevný pískoviště zavzpomínal nedávný absolvent činoherní režie DAMU na své studium a ranější období své kariéry. Je to startovací článek ze zamýšlené série rozhovorů s nedávnými absolventy DAMU mapující jejich současnou tvorbu i jejich zpětnou reflexi toho, jak je studium zformovalo.

Články Vyprázdněné divadlo ve filmu a Od srdce na plátno pro tátu odráží dění na FAMU. Glosa A co tanec? komentuje pozici tance ve výuce na Katedře teorie a kritiky.

Tematická část jedenačtyřicítky se věnuje etice a mezilidským vztahům na DAMU. O etice vyšel první článek už v předchozím čísle Hybris. V jedenačtyřicítce na Komentář k hyperkorektnosti a pocitu elitářství DAMU reagují nebo navazují články Když si loutky povídají, Nejsem rasista, ale…, Začněme u korektnosti, A co když nás ani ombudsman nespasí?, O jaké hranici se to bavíme? a rozhovor NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET – FAMU edition.

Od 42. čísla přejde Hybris na dvoukolejný režim, který má umožnit větší provázanost časopisu s aktuálním děním. Komentáře a glosy k dění v uměleckém světě i mimo něj budeme průběžně zveřejňovat na našem webu od konce března. Budeme rádi, pokud se svými texty zapojíte, neváhejte se nám ozvat! Recenze inscenací, rozhovory a další materiály, které snesou větší časový odstup, budou zařazeny do čísla vycházejícího jako obsáhlejší suma článků dvakrát ročně.

 

Přejeme vám příjemné čtení

 

Za redakci šéfredaktorka

Veronika „Vendy” Drábková

 

 

Obsah 41. čísla

Žádný názor – taky názor – Barbora Sedláková

Z  ustrašence chlapákem aneb O současné podobě hrdinství v DISKu – Veronika „Vendy“ Drábková

Vražda. A dál? – Laura Zemanová

Chutná třešnička na hořkosladkém dortu – Marek Linhart

Krajkové náznaky v DISKu – Barbora Sedláková

Květiny a potlesk pro diváky v upovídaném vesmíru bublající pomerančové šťávy – Marek Linhart

Adam Skala: DAMU je jako nádherný a barevný pískoviště – Veronika „Vendy“ Drábková

Vyprázdněné divadlo ve filmu – Sarah Slavíčková

Od srdce na plátno pro tátu – Sarah Slavíčková

A co tanec? – Laura Zemanová

Když si loutky povídají – Ema Šlechtová

Nejsem rasista, ale… – Barbora Sedláková

Začněme u korektnosti – Ema Šlechtová

A co když nás ani ombudsman nespasí?  – Veronika „Vendy“ Drábková

O jaké hranici se to bavíme?  – Klára Hauserová

NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET – FAMU EDITION – Jakub Liška