Co je a co už není v dnešní době považováno za umění?

Co je a co už není v dnešní době považováno za umění? Existují nějaké hranice vymezující prostor nebo určující podmínky umění? Malíř a restaurátor Tomáš Tichý pouká- zal svým žertem na to, že žijeme v době, kdy lidé pojímají za umění úplně cokoliv, co se jím nazve. A jak že se mu to povedlo? Na letošním Benátském bienále položil na zem balíček sušenek, které si s sebou vzal na svačinu; poodstoupil o kus dál a vyčkával, co se bude dít. Kolemjdoucí vystavený „exponát“ pozorně zkoumali a hledali popisek či nějaký komentář v katalogu – překvapivě nenašli nic, co by s vystavenými sušenkami souviselo. Milovníků umění časem přibývalo a fotili si sušenky ze všech stran. Tichého k této recesi vyprovokoval párek snobů, který se chvíli před tím rozplýval nad několika slepený- mi PET lahvemi, což jakožto umělec nedokázal pochopit. A jak že celá tato vtipná situace skončila? Když byla skupinka obdivovatelů dostatečně veliká, Tichý sušenky sebral, z jedné si ukousnul a odešel před zraky nevěřících návštěvníků vstříc dalším uměleckým zážitkům. Well done!