Do českých kin se řítí Varieté.

Do českých kin se řítí Varieté. Jak se již stalo nejapným zvykem našich fi lmových distribučních sítí, zatím co v ostatních státech už lesk fi lmu pohasnul, my teprve vyhlížíme jeho premiéru. Ze showrealu slibné Varieté (v originále Burlesque) režiséra Sevena Antina je ale bohužel zas jen dalším remakem legendárních muzikálů Cabaret a Chicago. Chudému a lehce předvídatelnému ději nepomůže ani přítomnost hvězd: Cher a Christiny Aguilery. Písničky, situace, a dokonce i některé zvolené scény jsou v podstatě jen mixem těchto legend.