Editorial #11

Tak trochu jiný časopis

Ano, tímto poněkud opraným heslem, které má dnes (v nabízejících se obměnách samozřejmě) jako slogan kdejaká pizzerie či prodejna nábytku, lze vcelku přesně vystihnout časopis Hybris. V jeho případě ale takové zvolání není jen vyprázdněnou floskulí, která dobře zní. Hybris je opravdu tak trochu jiný už ze samotné své podstaty.

Ve „standardní“, personálně stabilní redakci vzniká jaksi přirozeně (téměř zákonitě) určitá názorová souhra, případně je okruh redaktorů přímo vystavěn tak, aby bylo takové souhry dosaženo. Jistý světonázor je potom připisován celému časopisu a čtenář si cíleně vybírá periodikum, s nímž se snadno ztotožní.

Tak tomu ale v Hybris není ani zdaleka. Jeho redakce se rok co rok proměňuje, tvoří ji stále noví studenti, kteří nemusejí mít, vyjma oboru, vlastně vůbec nic společného. Každá další změna znovu províří klidnící se vody, s každým dalším studentem přichází nový, originální pohled na kulturu. Čtenář je pak konfrontován s mnoha odlišnými pohledy, vůči nimž se může vyhranit či souhlasně pokyvovat hlavou.

A protože právě názorovou pestrost považuji za klad, v tomto čísle jsme ji ještě přiživili příspěvky dvou studentů z Katedry autorské tvorby a pedagogiky: S Olgou Cieslarovou navštívíme divoký basilejský karneval a Jan Kubíček svým návratem k inscenaci Hamlet (jejíž recenzi jsme uvedli v minulém čísle)ukazuje mimo jiné, jak velký smysl mají DISK_USE probíhající vždy jednou měsíčně po představení v našem domovském divadle.

Členové stávající redakce pak nabídnou například zamyšlení nad stavem současného školství, vzpomenou výročí Otakara Vávry a s ním vyvstanuvší otázky či vyzpovídají vzácného hosta katedry Alekse Sierze. Samozřejmostí jsou již recenze „damáckých“ inscenací a individuální pohledy na obor dramaturgie nám tentokrát poskytnou jeho nedávní absolventi z českých i slovenských škol. A to zdaleka není vše. V rukou právě držíte číslo nadité nejrůznějšími více či méně vyhraněnými názory, s nimiž můžete, leč také nemusíte souhlasit. A je-li právě nesouhlas nejlepší motivací k diskuzi a je-li pak diskuze živnou půdou poznání, vítáme obé. Protože o tom je (chce být) tento tak trochu jiný časopis.