Editorial #12

Až budete zítra ráno bryndat snídaňovou kávu do ote-vřených novin, klidně se vsadím, že alespoň jeden titulek bude hlásat, jak je cosi kontroverzní. Právě kontroverze se totiž stala čtenářským lákadlem. Jistě, téměř kolem všeho se rojí rozporuplné reakce, to už tak nějak souvisí s podstatou myslícího tvora. Skutečně tedy tak moc potřebujeme zdůrazňovat, že je konkrétní téma silně sporné? Opravdu je třeba psát, že „Nizozemci zavádí do vlaků kontroverzní čurací pytlíky“1? Nenabízí snad představa čtyřiceti cestujících močících do igelitu sama o sobě řadu uchopení? Přestaňme pouze konstatovat, že je cosi kontroverzní. Pojďme se nad tím raději zamýš-let, tvořit si vlastní názor!

To od nás ostatně čekají tvůrci inscenace Já, hrdina!, kteří si zvolili jedno z nejkontroverznějších témat (ano, teď pouze konstatuji) naší historie. Sami ovšem jen uka-zují, jak rozporuplné ono téma bratří Mašínů je, na nás zůstává, abychom udělali krok vpřed a vyslovili svůj závěr.

Vcelku jasný postoj k poněkud mladší kauze naopak zaujal Petr Gojda ve své rozhlasové hříčce Elektroen-cefalitida. Neméně diskutabilní případ norského střel-ce Breivika také poskytuje široké pole interpretací. Je možné se k některé z nich přiklonit či, ještě lépe, přijít s vlastní.

Témata, která jsme zvyklí razítkovat slovem kontroverze, ovšem zdaleka nejsou pouze politická či urinální (jejich obrovité rozpětí ostatně jasně ukazuje výstava v Rudol-finu). Co takhle lidská schopnost ponižovat druhé či takové šikaně pouze nečinně přihlížet? Jak se postavit k příběhu zrazené ženy, která ve jménu pomsty zavraždí vlastní děti?

Inu, pokládáme Vám v tomto čísle mnoho otázek. Zá-roveň ale přinášíme naše kritické pohledy. Ovšem, jak se dočtete v rubrice Dialogy, kritická reflexe je údajně jen názor dalšího diváka. Až tedy budete bryndat kávu do nového čísla Hybris, prosím, neberte si servítky.

1 ČTK, vnj. www.ihned.cz [online]. Vystaveno 8.10.2011 [cit. 2011-11-24]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/svet-evro-pa/c1-53141330-nizozemci-zavadi-do-vla….