Editorial #27

Dostaly jsme se k nebezpečnému číslu 27. Všichni z „klubu 27“ napjatě čekají, zda se i my přidáme do hvězdného nebe. Proto jsme učinily některá opatření.

Jelikož byly zaznamenány případy utonutí ve vlastním potu při přečtení jedné recenze v našem periodiku, všichni povinně krotíme své kritické vyjadřovací schopnosti. Nepovolujeme nosit více než 5 výtisků Hybris, aby se neopakovalo ušlapání nedočkavými čtenáři. Dealery heroinu už nevyhledáváme mimo vlastní redakci. Sebevražedné myšlenky sdílíme každý týden na našich radách a použitím techniky „vypiš se z toho“ se udržujeme v dobré náladě. Obklopily jsme se ještě více studenty a nahlédly do dění všech fakult AMU, jelikož nám psychicky dost pomáhá představa, že se Hybris nebude orientovat pouze na DAMU. Kdokoli má či měl s naší akademií co dočinění, může očekávat náš upřímný zájem. „Nádobíčko“ není radno posouvat mezi cizí. Jako vždy se těšíme na vaše podněty, připomínky, kontakty, recepty. Za celou redakci