Editorial #36

Milý čtenáři,

podzim se vynořil a zase zmizel pod armádou čokoládových Mikulášů a balicího papíru. Odkryl několik politicko-společenských kostlivců ve skříni, přinesl brzkou tmu a pak utichl v ranních mrazících a prvním nočním sněhu. Čekají nás vánoční svátky a dlouhé zimní období, kdy se každý ruku v ruce s vrstvami oblečení uzavře sám do sebe. Zdálo se nám, že právě toto zimní období představuje vhodný čas pro zamyšlení se nad tématem, které často skloňujeme buď skepticky a ledabyle, nebo naopak až podezřele horlivě: je jím duchovno. 

Připravili jsme pro vás tento podzim číslo zaměřené právě na přesahy k duchovnu a spiritualitě, a jako posily jsme si k tomu vzali nejrůznější pomocníky. Téma otevíráme malou anketou na následující straně, pokračujeme rozhovorem s Ladislavem Heryánem, římskokatolickým knězem nazývaným „pastor undergroundu,“ dále článkem Lovci ve sněhu, zkoumajícím genia loci ve slavném Brueghelově obrazu, nebo druhým článkem Noční pouť do Almonte, který se pokouší zachytit zážitek noční mariánské pouti na horkém španělském jihu. Otiskli jsme také krátkou hru Talíře autorky Karin Vápeníčkové a samozřejmě nechybí ani recenze diskových inscenací.

Přeji ti, milý čtenáři, aby se ti během svátků podařilo zalézt si alespoň na chvíli se čtením do postele, do vany nebo třeba za komín a najít si čas na své malé duchovno. Zároveň se loučím a předávám obávanou šéfredaktorskou štafetu dál mladším ročníkům, jak si to věčný koloběh správně žádá. 

Veselé Vánoce a úspěšné zkouškové vám přeje

Eliška Raiterová,šéfredaktorka