Egoizmus nepatrí do divadla

Egoizmus nepatrí do divadla. Divadlo ho ale prezentuje.

Divadlo formuje ego, ego jednotlivca formuje divadlo.