God save the Death!

Kým sa nás smrť nedotýka, nepripúšťame si ju, nechceme si uvedomiť, že je súčasťou života asi tak, ako ranné vstávanie. Našťastie sa so smrťou stretávame aj „vďaka“ úmrtiam známych osobností verejného života. Pompézne a pietne spomínanie, neustále mediálne omieľanie a pripomínanie nám vlastne veľmi pomáha smrť akceptovať. Posledný rok bol z tohto hľadiska naozaj mimoriadne úspešný. Jeden skon za druhým plnil obrazovky a obálky v tlači, a vytvoril tak zaujímavý fenomén spätnej a nekritickej adorácie. Nič proti tomu, ide o prirodzený postoj, škoda len, že sa v tej plejáde neživých hviezd našli aj takí, ktorí by si možno podobný (post)záujem zaslúžili ešte v čase, keď im slnko svietilo do očí a nie na pomník.