Keď forma prekryje obsah...

Keď forma prekryje obsah, môže to mať negatívny dosah. Keď je formou absencia obsahu, je ten dosah ešte horší – žiadny!