Kritika je aj, nielen

Kritika je aj o diskusii o divadle, nielen po divadle. Kritika je aj o diskusii s divadelníkmi, nielen o nich. Kritika nie je synonymom negatívneho, tak ako divadelník nie je synonymom umelca.