Někdy je těžké rozeznat patos

Někdy je těžké rozeznat patos, který je režijním záměrem, od patosu vzniklým z neumětelství herců.