Poučili jsme se

Poučili jsme se, jako generace. Ten Cobain a tak. To je pryč. Tak nějak víc ekologicky sebestředný jsme.

Většinu času vyhaslý. Občas se zapálíme, pro něco. Někoho. Ale jinak se šetříme. Svůj knot. Abychom nevyhořeli. Jsou to spíš záblesky než hoření. Záblesky, který si vystavíme na Instagramu. A v mezičase maximálně doutnáme...