Přednáškoví fejsbuci

Přednáškoví fejsbuci, nepřítomní pohledové a notoričtí proplouvači okupují všechny učebny. Potkáváme je na chodbách, v DISKu, mezi našimi přáteli. Je to zvláštní živočišný druh, který se v posledních letech rozšířil geometrickou řadou a hrozí jeho invaze. 

Znepokojuje mě, že škola zatím neučinila žádná opatření proti této situaci. Osobně se domnívám, že ultrazvuková rušička nebo kompletní deratizace nejsou dlouhodobým řešením - akademická půda je totiž přirozeným životním prostředím těchto škůdců a ti se na ní dokážou pohybovat s mnohem větší obratností než kdokoliv z nás. Navrhuju tedy strategický ústup. Škola by se měla přestěhovat na jiné místo, nejlépe někam do hor, kde nebude dobrý signál. Na půdě bývalé DAMU si začne tento druh tvořit reálné nory namísto těch metaforických a bude žít v hojnosti, klidu a míru. Vyzývám proto vedení naší fakulty: nehrajte si na hrdiny a ustupte silnějšímu druhu – jedině tak zachováte ten svůj.