PROUD VĚDOMÍ PO PŘEDSTAVENÍ

Vědomí – tělo, život – smrt, hory – moře, příroda – technika, my – oni, Česká republika – Hongkong, dobro – zlo. Člověk vytvořil dichotomie, které řídí naše životy a ovlivňují způsob, jakým analyzujeme svět. Možná právě toto je filozofická premisa inscenace Anytime, Anywhere. Slovo „možná“ zde má své opodstatnění. Po představení jsem si nebyla vůbec jistá tím, co jsem zhlédla, a zůstala mi spousta otázek, na které jsem doposud nenašla odpověď.

Inscenace v režii studentek katedry alternativního a loutkového divadla měla premiéru v divadle DISK 20. října 2023. Vytvořily ji dvě umělkyně z různých prostředí: Jovita Siu Ji Chin z Hongkongu a Kristina Kellnerová, Češka se zahraniční zkušeností s pobytem v Brazílii. Anytime, Anywhere je jejich autobiografickou zpovědí. Tvoří ji střípky příběhů, které jsem skládala jako mozaiku v naději, že si vytvořím ucelený obraz. Kvůli abstraktnímu podání však bylo obtížné výpověď rozluštit, a proto se domnívám, že mnohem zásadnější než neuchopitelný příběh byly pocity, které v divácích představení vyvolalo.

Ani popis scénografie a uspořádání prostoru mi zpětně nepomůže představení jednoznačně pojmout. Hlediště nijak vzdálené od jeviště. Prostor zaplněný řadou nesourodých předmětů, třeba kartonovými krabicemi a akvárii s rostlinami. Za diváckými židlemi stan. Každá rekvizita, každý kousek scénografie by se dal vyložit jako samostatný autobiografický snímek ze života hereček. Obě střídavě lyricky popisují střípek své životní zkušenosti. Komunikují s diváky pohybem, proudem slov v podobě titulků (anglických, českých a čínských) a svými nahranými monology.

Herečky se na jevišti střídají, většinou se na něm pohybuje jen jedna z nich. Čas od času se ale sejdou společně, což naznačuje, jakým způsobem inscenaci tvořily – dvě ženy z odlišných kultur našly vzájemné porozumění prostřednictvím svých osobních zážitků a pocitů. Jsou jako mořské vlny, které se během představení občas objevují na projekci, sbíhají se na stejném břehu a zase se rozlévají. Představení na mě mělo meditativní efekt. Nemalou roli v tomto zklidnění hrály zvukové efekty – šumění mořských vln, kapky, a dokonce i ticho vytvářely vyrovnanou atmosféru.

Díky těmto podnětům jsem se nořila do světa filozofie a sebereflexe, respektive sebepoznání, z něhož se snažím vycházet nyní při psaní. Zmíněná dualita nejen ve smyslu setkání dvou kultur, ale celého světa je zde interpretována na různých úrovních: od duality států až po koncept života a smrti. Pro sebe jsem si jako hlavní vybrala svět reality a fikce, protože mám osobní zkušenost s rozdělením života na tyto dva protiklady. Pocházím z jiné země a svůj život v České republice prožívám jako jakousi fikci či utopický svět postavený na nereálných událostech. Možná právě díky této zkušenosti jsem se mohla trochu přiblížit významům, které jsou v Anytime, Anywhere obsaženy.

Inscenace je chaotickou mozaikou myšlenek, neokázalých záběrů ze života, různých jazyků a neustálých pokusů spojit dva světy v jeden. Možná že za jejím vznikem stála podobná myšlenka – dělení svět na ten „můj“ a na ten „cizí“ – a snad i otázka, která pro mě vyvstala nejvýrazněji: je vůbec možné cizí světy spojit?

Zřejmě ne. Je asi stejně nemožné spojit dvě kultury jako spojit dvě země, vzdálené na mapě 11 417 kilometrů (v případě České republiky a Hongkongu). Pokud by to ale přece jen možné bylo a tyto dva světy by se střetly v jednom časoprostoru, co by se asi člověku honilo hlavou? Nejspíš to, co jsem během představení cítila já.

Tento text je možná trochu chaotický, protože takové bylo i mé vnímání inscenace. Anytime, Anywhere působí jako sen nebo přelud, který nemá jasný smysl. Tvůrčí tým totiž pracoval se značně abstraktní představou propojení nepropojitelného, vytrhával jevy z kontextu a snažil se odhalit jejich hlubší podstatu. Mně výsledné dílo ukázalo cestu k hlubšímu pochopení světa kolem. A přestože položilo otázky, na něž nemělo odpověď, nezanechalo ve mně prázdnotu, naopak ji vyplnilo a nabídlo nový způsob myšlení či poznávání.

 

Kristina Kellnerová, Jovita Siu Ji Chin: ANYTIME, ANYWHERE

Katedra alternativního a loutkového divadla (KALD) 

Tvůrčí tým: Kristina Kellnerová, Jovita Siu Ji Chin

Premiéra: 20. 10. 2023

Psáno z reprízy: 23. 10. 2023