Redakční rada

Redakce časopisu: Barbora Sedláková (šéfredaktorka). Marek Linhart. Veronika „Vendy" Drábková. Jakub Liška. Sarah Slavíčková. Ema Šlechtová. Laura Zemanová

Externí spolupráce: Klára Hauserová

Pedagogické vedení: Daniela Jobertová. Radmila Hrdinová.

Jazykové korektury: Matěj Fixl

Grafický design: AMU