Redakční rada

Redakce časopisu: Natálie Bulvasová (šéfredaktorka), Veronika Chovancová, Oleksandra Titarova, Barbora Sedláková, Ema Šlechtová

Externí spolupráce: Kateřina Lasotová, Dominik Rathan, Vojtěch Voska

Pedagogické vedení: Daniela Jobertová, Petra Zachatá

Jazykové korektury: Roman Hájek

Grafický design: AMU