Redakční rada

Redakce časopisu: Barbora Sedláková (šéfredaktorka). Ema Šlechtová. Natálie Bulvasová. Veronika Chovancová. Oleksandra Titarova.

Externí spolupráce: Alexandra Ratajová.

Pedagogické vedení: Daniela Jobertová. Petra Zachatá.

Jazykové korektury: Roman Hájek.

Grafický design: AMU