Redakční rada

Redakce časopisu: Natálie Bulvasová (šéfredaktorka), Oleksandra Titarova, Zdeňka Horváthová, Veronika Macková, Barbora Smolíková, Kristýna Vinařová

Externí spolupráce: Vojtěch Voska

Pedagogické vedení: Daniela Jobertová, Petra Zachatá

Jazykové korektury: Roman Hájek

Grafický design: AMU