Roman Sikora

Roman Sikora, který je původcem zrnka sváru v nedávné pitoreskní batrachomyomachii české divadelní kritiky, dokázal, že svůj kontroverzní postoj jen tak neopouští: v extrémně krátkém čase, na objednávku (a jako když bičem mrská), napsal pro divadelní soubor Letí hru Zpověď masochisty, jejíž premiéra, repríza i derniéra proběhly ve třech po sobě jdoucích dnech ve Studiu Švandova divadla v lednu 2011. Nenásilná režie, komický, překvapivý a především nadsazeně seberefl exivní text, nadmíru uvěřitelné herecké výkony plné slovních i pohybových gagů - jednoduše, budete-li mít ještě příležitost, nedejte na Varyše a kritickou pravicovou kliku!