Študovať divadlo nám nezaručuje vedieť ho správne vnímať

Študovať divadlo nám nezaručuje vedieť ho správne vnímať, robiť divadlo nám nezaručuje ho správne chápať, venovať sa divadlu nám zaručí vnímať a chápať aj úplne iné veci.