Výuka režie na vysokých uměleckých školách

Pokuste se co nejpřesněji popsat, jaké prostředky používáte při výuce režie ve vašem ročníku. Jakými metodami postupujete v průběhu povinných pěti let bakalářského a magisterského stupně, co od jednotlivých kroků očekáváte, co je jejich cílem, a jakým způsobem studenty hodnotíte. Stejně tak se pokuste zachytit úspěšnost, s jakou svoji metodiku aplikujete, zpětnou vazbu, kterou od studentů dostáváte, a případné proměny popsané metodiky v průběhu celé vaší pedagogické praxe.

Takto jsme formulovali zadání prvního tématu rubriky Dialogy. Chtěli bychom v ní rozpoutávat nepřímou diskusi mezi uměleckými vysokými školami v Česku a na Slovensku: brněnskou Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění, bratislavskou Divadelnou fakultou Vysoké školy múzických umení a pražskou Divadelní fakultou Akademie múzických umění. Dialog by měl probíhat nejen na úrovni porovnávání jednotlivých textů, ale i přímo mezi vyučujícími a jejich studenty. Do příštího vydání Hybris plánujeme s podobným tématem oslovit absolvující studenty režie, nejlépe s přímou reakcí na níže zveřejněné odpovědi; není ani vyloučeno, že na některé z témat Dialogů uspořádáme v příštím roce na DAMU konferenci, a umožníme tak přímou konfrontaci oslovených pedagogů a studentů.

Jsme si samozřejmě vědomi, že takto položené otázky nelze na relativně malém prostoru vyhrazeném této rubrice zodpovědět vyčerpávajícím způsobem, stejně jako toho, že pohled do pedagogické kuchyně může zavánět špionáží po metodickém know-how. Přesto se tohoto nelehkého úkolu všichni autoři zhostili a zaslali příspěvky, za které jim patří náš dík. Protože byli osloveni ještě další přispěvovatelé, jejichž články jsme do uzávěrky nedostali, ale vyjádřili touhu se na zadané téma rozepsat a otázky zodpovědět, všechny další příspěvky budou k nalezení na našich internetových stránkách.