Za císaře pána a jeho rodinu

Burianova hudebně-dramatická skladba Vojna uvedená v DISKu vznikla ve spolupráci s divadelním uskupením VOICE – BAND. Inscenační tým nicméně tvoří studenti a absolventi Katedry činoherního divadla DAMU pod vedením režisérky Jaroslavy Šiktancové a choreografa Martina Packa. Skladba Vojna se dělí na šest částí - MasopustSvatbyOdvodHřbitovV zázemí aNa frontě, které popisují fáze nástupu války a to, jak jsou jí ovlivněny životy lidí na české vesnici. Libreto sestavil Emil František Burian podle textů české lidové poezie sesbíraných Karlem Jaromírem Erbenem.

Vojna měla premiéru 22. ledna 1935 v Burianově D 35 a i když je děj umístěn do období první světové války, oslovila české publikum natolik, že byla jedním z důvodů, proč nacisté "Déčko" v roce 1941 uzavřeli. Burian pak znovu inscenoval Vojnu po svém návratu z koncentračního tábora a po jeho smrti byla uvedena ještě několikrát - naposledy v roce 2006 Janáčkovou konzervatoří Ostrava.

Tzv. syntetické divadlo E. F. Buriana představuje jedinečnou a nesporně jednu z nejvýznamnějších realizací idejegesamtkunstwerku v evropském divadle dvacátého století. Jedná se o snahu propojit v jediné jevištní výpovědi mluvené slovo, zpěv, hudbu, pohyb a scénografii (zejména světlo).

Inscenátoři Vojny v DISKu v rámci svého divadelního výzkumu hledají odpověď na otázku, co znamená myšlenka syntetického divadelního díla v dnešním kontextu a jakým způsobem vzniká dialog mezi dramatickými složkami. Jako další výstup jejich výzkumu vyjde do konce roku v nakladatelství NAMU publikace Burianova Vojna, čímž bude její inscenace následně teoreticky ukotvena. Vojna v DISKu spojuje zejména složku hudební se scénografickou a pohybově-taneční. Používá tři významné scénické prvky - prázdný prostor bez jakýchkoliv kulis, živou hudbu na scéně a náznakové, spíše tréninkové kostýmy. Prostor a kostýmy poukazují snad na časovou neohraničenost zpracovávaných témat inscenace, na její snahu aktuální výpovědi. Band na scéně podtrhuje dynamiku představení a dochází tak k narušení divadelní iluzivnosti, ke kterému pak ještě přispívají herci svými promluvami přímo k publiku.

Herecký projev je postaven na síle skupiny, na jednotě kolektivu, což nejen zvýrazňuje odkaz k vesnickým společenstvím a upředňostňování chóru v české avatgardě, ale také znemožňuje individualitu a psychologizaci postav. Často je promluva jedné postavy rozdělena mezi více herců a tím vyniká společné prožívání válečné tragédie.

Tímto režijním přístupem získala inscenace výjimečný energetický náboj - postavy si herci jen vyměňují mezi sebou. Kdo byl "matka" v předchozí scéně, může být "dcerou" v té další, protože i matka kdysi bývala dcerou a ocitla se ve stejné situaci jako později její dítě. Vzniká tak dojem, že v tomto společenství jednotlivé postavy jen dočasně vyplouvají na hladinu jako bubliny, přednesou píseň či monolog a hned zase mizí v oceánu kolektivního podvědomí.

Předáváním typizovaných postav a opakováním snad až archetypálních životních situací (provdání dívky za nemilovaného muže, nucený odchod na vojnu a opuštění své milé atd.) vzniká jasná, přesná paleta emocionálních odstínů. Divák má pocit, že z této palety tvoří režisérka přímo na scéně expresionistický obraz. Staví emoce do kontrastu, nechává je proplétat se mezi sebou a vytváří tak nečekané citové prohloubení situací, objevuje nový, vnitřní prožitek.

Významnou složkou inscenace je pohyb, který ve skupinových choreografiích podtrhuje její sílu. Choreograf Martin Pacek vychází z technického základu českých lidových tanců, ale používá jen málo ustálených prvků - náznak chodského kolečka, náznak polky a skočné. Podle svých slov se inspiroval pouze a jenom Burianovou hudbou, a tak je technika českých lidových tanců použita opravdu zřídka a jen jako podpůrný organizační prostředek choreografie. Naopak jsou upřednostňovány prvky významotvorné a gestické, zejména celotělové prvky, kterými technický základ doplňuje, a tak se i pohybově-taneční složka inscenace vždy vztahuje přímo k určité dramatické situaci.

Zde se přímo nabízí příklad, kdy dívky nechtějí tančit s odvedenými vojáky - choreograf z technického základu zvolil polkový cval po kruhu, avšak dívky odmítají klasické párové držení a jejich ruce jen tak vlají okolo. Významová výpoveď: nepřijaly své tanečníky.

Alespoň za zmínku stojí dynamika choreografického rozvrstvení sboru, kdy nebyla dána přednost chórové symetrii, ale právě až jazzově nepravidelnému rytmu. Sekvence sborových pasáží tak přitahují divákovu pozornost a stále jej překvapují.

Výraznou gestikou a mimikou může choreografie chvílemi odkazovat k dílům s podobnou tématikou - např. k NižinskéhoSvěcení jara (archetypální síla kolektivu, "ošklivost", "neohrabanost" a "syrovost" lidových tanců pro vzdělanecké vrstvy) a Kyliánově Polní mši (sekvence z bojiště a zákopů, prvky pádu a rozpracování kvality pohybu mrtvého lidského těla). Nejedná se ovšem o nutnou pohybovou inspiraci, právě určité dramatické téma si vyžaduje použití týchž pohybů k dosažení sdělnosti situace a citlivý choreograf zvolí vždy patřičné prostředky.

Objevují se zde hned dvě zásadní otázky vazáné na aktuálnost inscenace - první je zpracování válečného konfliktu a druhou je vztah naší společnosti k lidovému umění.

V době svého uvedení byla Vojna dílem maximálně aktuálním. Nejenže ještě existovala česká vesnice a ne pozdější shluk domů okolo JZD, ale všichni si ještě pamatovali první světovou válku a často v ní i sami bojovali. S druhou světovou válkou za dveřmi získalo tehdejší uvedení výrazný politický náboj. Dnes je u nás situace jiná – pevná vesnická společenství již téměř neexistují a české lidové umění často zaujímá místo pouze na besídkách pro děti. Po téměř sedmdesáti letech míru a upřednostňování městského modelu života jsou nám tyto problémy již vzdálené. Válečnou tématikou nás Vojna již oslovit nemůže a k lidového umění naše generace nezaujímá bohužel žádný postoj - snad "bylo tu, není tu".

Možná právě proto se rozhodla režisérka Jaroslava Šiktancová akcentovat rovinu emocionální. Rozkrývá a ukazuje variace na věčná témata lásky, žárlivosti, samoty, smrti a odloučení. Tímto se Vojna stává aktuální a nadčasovou.

Kombinace Erbenových textů a Burianovy moderní hudby - často s nečekanými jazzovými prvky - ve Vojně objevuje nadčasovou krásu a poezii prostých lidových písní a říkanek. Absence folklorizujících kostýmů toto pouze podtrhuje, aniž by sklouzlo k zbytečné muzeálnosti. Ustanovuje se tedy vhodná rovnováha mezi zpracováním národopisných textů, moderní hudbou a aktuálním tvůrčím aktem. Vzhledem k faktu, že inscenace Vojna vznikla z hlubšího výzkumu syntetického divadla, je možné ji vnímat jako jeho praktickou stránku, což ale neubírá nic její umělecké hodnotě.

Psáno z premiéry 20.října 2013 v Divadle DISK.

 

Emil František Burian: Vojna

autor hudby a textu: Emil František Burian

režie: Jaroslava Šiktancová

choreografie: Martin Pacek

dramaturgie: Zuzana Burianová

hudební aranžmá a nastudování: Zdeněk Dočekal, Dušan Navařík, Matěj Kroupa

korepetice: Zdeněk Dočekal

light design: Ondřej Růžička

produkce: Tereza Škorpilová, Eduard Prokhasko

hrají: Michal Balcar, Vojtěch Bartoš, Izabela Firlová, Iva Holubová, Tereza Krippnerová, Marek Mikulášek, Michal Necpál, Marie Radová, Ondřej Vacke, Josefína Voverková, Marie Štípková, Petr Buchta, Tereza Vítů, Kristýna Podzimková, Štěpán Tretiag, Jakub Koudela, William Valerián, BAND: Dušan Navařík, Michal Kostiuk, Klára Suchánková, František Tomášek, Zdeněk Dočekal, Pavel Husa, Zdislava Tonová