Život je jako jízda vlakem

„Život je jako jízda vlakem. Když se díváte před sebe do dáli, vidíte, kolik toho máte ještě před sebou a cítíte, že času je dost, ale pohled z okna do strany ukazuje pravý opak.“