Do Banské Bystrice za gulášem a loutkami

Organizátoři festivalu loutkového divadla v Banské Bystrici si jako většina profesionálů tohoto divadelního druhu kladou za cíl bourat klišé, že loutkové divadlo jsou jen pohádky s marionetami pro děti. Na pomoc si tento rok pozvali 17 souborů z devíti zemí Evropy a Latinské Ameriky.

Sestavili skutečně pestrou škálu dvaadvaceti inscenací od batoláriat1 pro ty nejmenší diváky až po tématiku Alzheimerovy choroby. I samotná práce s loutkou byla téměř u každého představení jiná. Někteří tvůrci pracovali s hmotou a zkoumali její možnosti, další divákům přibližovali tajemství stínového divadla a jiní zase kombinovali loutkovost vlastního těla s tancem nebo novým cirkusem.

Je tedy velmi těžké vybrat vrcholy festivalu, protože jednotlivé inscenace se mezi sebou jen obtížně srovnávají. V čem je však celá Bábkarská Bystrica TOUR mezi festivaly jedinečná? Úspěšně naplňuje předsevzetí spojovat lidi, zprostředkovávat setkání. Jistě, otřepaná fráze, která je omílaná téměř na každém festivalu, z nichž mnoho má variaci na tento aspekt divadla i v názvu. Ve větší nebo menší míře to určitě i na většině divadelních přehlídek funguje. Bábkarská Bystrica však své diváky do poznávání okolí i ostatních hostů skoro až nutí. Minimálně jedno představení denně se totiž uskutečňuje v okolních vískách a dědinkách. Festivalový autobus veze diváky klidně i hodinu do zapadlého kulturního domu nebo obecní školy, které už ledasco pamatují. Tam poté mají místní děti příležitost se možná vůbec poprvé setkat s divadlem, natož třeba s italským nebo brazilským. Vesničky, jež většinou nemají více než jeden nebo dva tisíce stálých obyvatel, si vzácné návštěvy a spolupráce s festivalem velmi cení a je skoro pravidlem, že na diváky po představení čeká štědré, doslova sousedské pohoštění, které místní pro své hosty připravili. Nad domácím gulášem, u piva nebo u horkého čaje pak všichni s výhledem na okolní hory sdílejí své festivalové dojmy a postřehy.

Dalším způsobem, kterým se Bábkarská Bystrica snaží být co nejotevřenější všem skupinám, je navázaná dohoda s okolními dětskými domovy. Celý festival tak kombinuje svou exkluzivitu mezinárodních umělecky kvalitních produkcí s komunitním zaměřením. Nejenom díky možnosti sledovat dětské reakce a fascinace tím, co se odehrává na jevišti, dochází k setkání napříč generacemi. Dospělí probouzí své dětské já a skrze naivní optiku se nechávají okouzlovat magií loutkového světa. Asi nejpatrnější je to při batoláriích, když jsou pragmatičtí teatrologové i unavení rodiče spolu s batolaty a malými dětmi přímo nadšení třeba i ze vznášejícího se igelitu.

Na batoláriích se dá zároveň ilustrovat, jak Bábkarská Bystrica reflektuje současné dění a vývoj v loutkovém a alternativním divadle. Součástí festivalu je totiž tradičně diskuze nad proběhlými představeními. A zatímco loni byl hlavním tématem spor, zda vůbec batolária nějaký smysl mají, letošní program posunul debatu k nejvhodnější formě tohoto typu divadla. V Banské Bystrici se totiž představily tři zcela rozdílné inscenace pro děti od méně než jednoho roku a každá z nich s diváky komunikovala jiným způsobem. Moje zahrada brazilského souboru Grupo Sobrevento přímo vyzývala diváky k účasti a odvážná batolata se nakonec stala i přímými aktéry roztomilého a oduševnělého příběhu o lidské otevřenosti, nezištnosti i odmítání samoty. Hmatuláci Bábkového divadla na Rázcestí zase vsadili na dětskou zvídavost, když po představení otevřeli dílnu, kde si diváci mohli vše osahat. Oproti tomu inscenace Aero slovenské divadelní skupiny Odivo zaujala barevnými efekty. Během představení diváci nestačili žasnout, co vše zvládne několik větráků, fénů nebo vzduchových pumpiček vytvořit za show. Všechny tři inscenace dokázaly obecenstvo pohltit a oslnit, takže pochybnosti o smyslu batolárií se snad postupně rozplynuly.  Troufám si tvrdit, že dramaturgická volba byla provedena přesně za účelem vyvrátit odpůrcům divadla pro nejmenší jejich minulý omyl a potvrdit tak rychlou etablovanost nového žánru loutkových inscenací.

Na Bábkarské Bystrici se společně setkávají tvůrci z několika zemí (z nichž někteří vskutku poctivě obcházeli všechna představení bez sebemenší šance rozumět cizímu jazyku), bodří starostové z vesnic širokého okolí u piva hrdě vzdělávají festivalové publikum i o tamější historii, přehlídka je plná nejrůznějších tvůrčích způsobů a přístupů, které podněcují k živé výměně názorů. Lidé se potkávají, diskutují a díky nabitému programu se vlastně vytvoří velmi semknutá festivalová komunita. Skupina divadelních nadšenců, kteří společně tráví pět pozoruhodných dní, které člověka vytrhnou z běžné reality a čas najednou ubíhá úplně jinak. Takže ačkoliv loutky zcela jistě nejsou jenom pohádky, své kouzlo určitě mají. A Bábkarská Bystrica TOUR 2018 toho byla důkazem.

Batolárium – představení pro batolata a jejich rodiče, většinou bývá interaktivní a děti do hry zapojuje

Bábkarská Bystrica TOUR 2018
Datum: 5. - 9. října 2018
Místo: Banská Bystrica, Slovensko