Editorial #5

Držíte v rukou druhé číslo festivalového Hybris. Časopisu, který již není Obratlem a jehož tvář se tak výrazně proměnila. Jako šéfredaktorka říkám, že je to z mého úhlu pohledu zcela pochopitelné. A to nejen proto, že časopis píší studenti katedry teorie a kritiky, nebo externí redaktoři studující velmi příbuzné obory. Dalším důvodem, proč si v tomto druhém festivalovém čísle přečtete „zase jen kritiky“ je to, že si nějak nedokážu představit, co jiného bychom měli psát na uvedená a viděná představení, koncerty, filmové produkce a taneční vystoupení. Snažíme se pro čtenáře našeho časopisu refl ektovat uplynulé dění. Snažíme se o zpětnou vazbu svým kolegům z řad tvůrců. Snažíme se o mnohé, ale jak se ukázalo, nemůžeme u festivalového Hybris, stejně jako u toho „klasického“, očekávat, že se zavděčíme všem. Uveďme si tedy pár věcí na pravou míru: Fotky jsou v Hybris přítomny jen minimálně, mimo jiné také z toho důvodu, že si vážíme práce našich fotografů a víme kolik černobílý tisk ubírá kvalitě fotek. Zájemce o krásné barevné fotky tedy odkazuji na webové stránky www.hybris.cz nebo www.zlomvaz.cz kde se náročné estetické oko divákovo nabaží a nezůstane suché.

Odlehčené rubriky typu ankety, módní policie, bulvár a různé veselé hříčky a šarády pak z časopisu letos vypadly úplně, neboť jsem se domnívala, že program je natolik nabitý, že se časopis může naplnit pouze recenzemi a že to bude stačit. Naivně.

Od tohoto čísla vkládá proto redakce na konec časopisu zábavný dvojlist, abychom vyhověli přání našich produkčních.

Původně jsem se chtěla v tomto úvodníku zabývat ironickou polemikou na téma: „Kritici organizující festival a píšící produkční.” Nakonec jsem se rozhodla poděkovat produkčním za to, že se jim v potu tváře povedlo již posedmnácté uspořádat zjevně bez větších problémů fungující festival, a vyjít jim v některých jejich přáních vstříc. Doufám ale, že se stále najdou čtenáři, kteří si rádi přečtou i nějakou tu kritiku. A na závěr omluva: Omlouváme se hercům VŠMU, že se naší redaktorce nepodařilo správně odhadnout jména herců v jednotlivých rolích (bohužel jsou nedohledatelná) a že dva z nich omylem prohodila mezi sebou.