Keď fikcia prerastie do reality

Najzákladnejšia charakteristika hry Jeana Geneta Slúžky znie, že ide o detektívny príbeh s prvkami divadla na divadle. Dramaturgička Markéta Machačíková a režisérka Kateřina Glogrová sa vo svojej bakalárskej inscenácii usilovali špecifi ckým spôsobom pracovať najmä s druhou spomínanou líniou.

Drvivú väčšinu príbehu nechali nedotknutú. Slúžky Claire (Klára Krejsová) a Solange (Markéta Frösslová) počas neprítomnosti svojej pani (Michala Ďurišová) hrajú scénku. Claire predstavuje pani, Solange obe slúžky. Divadlo však musia ukončiť skôr než dospeje príbeh k vyvrcholeniu – vražde Madam. Následne Madam skutočne prichádza. Rozvíja sa téma oslobodeného manžela. Od tohto momentu sa však inscenácia a pôvodný text začínajú rozchádzať. V Genetovej hre postavy slúžiek svoju pani zavraždia. Koncepcia inscenácie je odlišná. Madam odchádza z domu na stretnutie so svojím partnerom a postavy slúžiek opäť rozohrajú „divadlo“. Tentokrát až do tragické- ho konca. Claire vypije otrávený čaj a zomrie. Fikcia prerástla do reality.

Hlavným znakom, cez ktorý komunikuje inscenácia s divákom je herectvo. Scénografi a či hudba tvoria len pozadie pre výkony here- čiek. Pri oboch predstaviteľkách postáv Slúžiek treba oceniť najmä jedno. Presne diferencujú dve polohy svojich postáv. Slúžiek – „herečiek“ a slúžiek – v reálnom svete. A to či už v mimike alebo reči tela. V prvej polohe sú napäté (ich herectvo však nie je kŕčovité) a mierne štylizované. Keď ich postavy prestanú hrať, herečky sú uvoľnenejšie a civilnejšie.

Je však škoda, že toto delenie nepodporujú ostatné zložky inscenácie. To, čo herečky načrtnú, tak zostáva nezvýraznené a môže zaniknúť. Tým pádom sa oslabuje aj moment prekvapenia spôsobený netradičným koncom. Veľká časť inscenácie neponúka totiž nič iné, než samotný text. To ju v kontexte realistickej interpretácie robí všednou. Ak totiž divák Genetov príbeh pozná, nemá ho čo zaujať.

V konečnom dôsledku tak javiskové dielo pôsobí ako všedné. Herečky sa naučili repliky, vystavali motivácie a mizanscény. To je všetko. Zmenený koniec pritom ponúkal množstvo možností na podstatne zaujímavejšiu interpretáciu.

Jean Genet: Služkyrežie: Kateřina GlogrováPá 21/05 -> 17:00 K332