Nevím, neznám, neviděl jsem: Očitý svědek bez viny?

Inscenaci Očitý svědek původně režisér Jiří Havelka s dramaturgyní Martou Ljubkovou připravovali pro jevištní podobu, která měla být uvedena Činohrou Národního divadla v Praze. Kvůli koronavirové situaci se nakonec rozhodli od tohoto záměru upustit a Očitý svědek se přenesl do online verze. Film podává ucelenou výpověď o masakru, který se odehrál nedaleko obce Lověšice u Přerova v červnu roku 1945 a přináší témata hledání pravdy, přijmutí zodpovědnosti a viny. Kdo je ale viník a kdo oběť?

 

„Sami inscenátoři přiznávají, že se nechali inspirovat virtuálním prostředím, každodenním zíráním do obrazovek a online debatami, které samy o sobě připomínají policejní a soudní výslechy.“

 

Divákům je skrze svědectví předkládána skutečná událost masové vraždy, ke které došlo na místě nazývaném Švédské šance poblíž obce Lověšice u Přerova. Na nádraží stál 18. června vojenský transport, v němž se vraceli Karpatští Němci, Maďaři a Slováci domů do Dobšiné a dalších obcí. Téhož dne dorazil další transport s příslušníky 17. pluku z Petržalky, bývalými vojáky 1. československého armádního sboru, pod vedením poručíka Karola Pazúra, který nechal z vlaku vyvést celkem 265 mužů, žen a dětí s vysvětlením, že musí prošetřit nacisty. O několik hodin později byli tito lidé, bez jakýchkoliv důkazů a soudu postříleni. Celému masakru přihlíželi také obyvatelé Lověšic, kteří dostali za úkol vykopat hromadný hrob, ještě před tím, než k masovému vyvraždění došlo. Očitý svědek je ve své on-line verzi koncipován jako soubor čtyřiatřiceti svědectví onoho masakru. Svědky, kteří se účastní výpovědí, jsou jak lidé z transportu, kteří celou událost přežili, tak vrazi, vojáci, obyvatelé Lověšic nebo vyšetřovatelé. Tyto svědky ztvárnili herci a herečky činoherního souboru ND a několik hostů.

 

„Divák je ponoukán k tomu, aby si sám zodpověděl otázku, jak by se on v té dané situaci zachoval, co znamená mít strach a být zbabělý.“

 

V jednotlivých záběrech k divákům promlouvá vždy jedna osoba. Jedná se o výslechy, ovšem podoba online formátu v nás v této době vyvolává dojem jakési videokonference – jednotlivé osoby vidíme pouze od pasu nahoru. Inscenátoři přiznávají, že se nechali inspirovat virtuálním prostředím, každodenním zíráním do obrazovek a online debatami, které samy o sobě připomínají policejní a soudní výslechy. A už samotný začátek tuto inspiraci potvrzuje. Na obrazovku naskakují další a další obdélníky s účastníky nadcházející konference – velkolepé výpovědi svědků o jednom masakru. Každá výpověď je sestříhaná na několik krátkých sekvencí. Navzájem se tak překrývají a divák má možnost slyšet vyprávění o konkrétní situaci z vícero úhlů pohledu. Veškeré výpovědi otevírají otázky, kdo je za maskar zodpovědný. Je to opravdu pouze poručík Pazúr, který se objeví až v úplném závěru, v němž velmi chladně pronese jednu jedinou větu: „Obviněním jsem porozuměl, vinným se necítím.“ Nebo jsou tu i ostatní, kteří až příliš často pronášejí spojení jako "nevím, neznám, neviděl jsem, nepamatuji si"? Divák je ponoukán k tomu, aby si sám zodpověděl otázku, jak by se on v té dané situaci zachoval, co znamená mít strach a být zbabělý. Každý ze svědků totiž přichází se svou pravdou a interpretuje si dnes již historickou událost po svém. Očitý svědek nám tedy nepodává jasnou odpověď, kdo je viník a kdo oběť. Současný divák, který je často stavěn do pozice, kdy si v dnešní mediální smršti musí vybrat tu

„svou pravdu“ a rozhodnout se, k jaké straně se na základě dostupných informací přikloní, musí o vinících rozhodnout sám. To nám také otevírá otázku, zda jsme vůbec schopni převzít za události, které se zdají být už tak dávnou historií, zodpovědnost.

 

„Vzhledem k tomu, že kamera mikroskopicky snímá jejich obličej, je vidět každý detail.“

 

Vzhledem k tomu, že zde figuruje opravdu velké množství postav, je zpočátku velmi těžké se v příběhu zorientovat a je vyžadována divákova maximální pozornost. Herci monotónně odříkávají svá svědectví, na některých je znát lítost, na někom naprostá lhostejnost, někdo svým hlasem, ale i mimikou či gesty prozradí strach nebo smutek, jiní zase svůj naprosto klidný projev přerušují nervózní „hrou“ s drobnou rekvizitou, jako je cigareta, kapesník nebo hrnek. Herci a herečky jsou tedy po celou dobu odkázáni především na svou mimiku a hlas a vzhledem k tomu, že kamera mikroskopicky snímá jejich obličej, je vidět každý detail – ať už se jedná o zaslzené oči nebo nervózní polknutí.

V tomto módu pokračuje celý film od samého začátku až do konce s tím, že je rozdělený na tři části: Vlaky, Jáma, Odjezd. Z tohoto důvodu je velmi těžké udržet pozornost celou hodinu a půl. První a poslední část ve mně ovšem nevzbudila tolik pozornosti, jako právě část druhá, nazvaná Jáma, kdy je divákům podáno svědectví obyvatel Lověšic o rozkazu vykopat masový hrob a o samotné popravě nevinných obětí. Tato část divákem otřese nejen kvůli drsným výpovědím, ale i díky zvukové kulise, která je doprovází. V pozadí slyšíme neutichající střelbu, cinkání rýčů a lopat, či ponurou hudbu, která tragédii celé události podtrhuje. Zároveň zde moji pozornost upoutalo především několik herců, kteří se mě snažili „přesvědčit“ o své pravdě. Kupříkladu jím byl Saša Rašilov jako předseda schůze MNV Antonín Mikloš. Zarputile a s naprostou nevinností vysvětloval, jak se jednotlivé události staly a snažil se přesvědčit diváky, proč je on ten, kdo opravdu nevěděl, netušil, nemohl. Ukřivděný výraz v jeho obličeji, naléhavost v hlase a snaha poukázat na detaily, které by mu mohly pomoci v jeho snaze očistit své svědomí, mě konečně vtáhly zpět do děje a nutily mě zajímat se o to, jak budou argumentovat proti jeho výpovědi ostatní. V části inscenace nazvané Jáma se opravdu ukázalo, že tento formát vyžaduje precizní hereckou práci s hlasem a mimikou, protože sebemenší (herecké) zaváhání v zoomované filmové podobě oslabí celkové vyznění dané výpovědi.

 

„Divák má velký vliv na to, jaký bude jeho výsledný dojem z inscenace, protože si ji sám může organizovat tím, co z nabízených bonusů využije.“

 

Havelkův Očitý svědek vybízí diváka k aktivitě. Vzhledem k detailnímu popisu celé události, která přináší konfrontující se výpovědi svědků, počítá s divákovou představivostí. Pokud divák nepřistoupí na daný formát a nebude se stoprocentně soustředit, pravděpodobně ho krátké a rychlé střihy umoří a celá událost jej nakonec nechá chladným. Na druhou stranu se každému divákovi naskýtá možnost, aby si veškeré výpovědi dle své volby vyslechnul vcelku a mohl je tak porovnat. Tím pádem si sám může zvolit, v jakém pořadí je uslyší, čímž může dojít k vlastnímu, třeba i jinému zážitku, než který měl po zhlédnutí již sestříhané a upravené verze. Některé výpovědi jsou totiž radikálně zkrácené, jako například výslech již zmiňovaného poručíka Pazúra. Divák má tedy velký vliv na to, jaký bude jeho výsledný dojem z inscenace, protože si ji sám může organizovat tím, co z nabízených bonusů využije. Každý má možnost nahlédnout také do archivních materiálů, které pocházejí z Vojenského historického archívu Bratislava. Jedná se např. o životopis Karola Pazúra, o výslechy svědků a obžalovaných, o detailní popis celé události nebo o dobové fotografie. V této koronavirové době je ale zvolený formát z mého pohledu problematický. Vzhledem k tomu, že byla většina z nás často nucena účastnit se různých online událostí, videokonferencí apod., se zdá být inspirace právě těmito prostředky trochu nešťastná. Přestože se jedná o velmi silné téma, únava z online prostoru je velká a mohlo by se stát, že už jen samotný sestříhaný film zadupe hlavní téma do země a divák z této další „videokonference“ odejde dřív, než se vůbec dostane k dalšímu dostupnému materiálu.

Očitý svědek

Režie: Jiří Havelka

Dramaturgie: Marta Ljubková

Kamera: Martin Bražina

Scéna: Martin Černý

Kostýmy: Andrea Králová

Obrazová postprodukce: Martin Bražina

Zvukový design: Martin Tvrdý

Premiéra: 18. 2. 2021

Hrají: Saša Rašilov, Jan Bidlas, Filip Rajmont, Igor Orozovič, František Němec, David Prachař, Jiří Štěpnička, Matyáš Řezníček, David Matásek, Vladimír Javorský, Patrik Děrgel, Filip Kaňkovský, Petr Vančura, Radúz Mácha, Šimon Krupa, Vladislav Beneš, Pavel Batěk, Ondřej Pavelka, Robert Mikluš, Anna Fialová, Jindřiška Dudziaková, Veronika Lazorčáková, Pavla Beretová, Magdaléna Borová, Alena Štréblová, Jana Boušková, Martin Pechlát, Luboš Veselý, Tomáš Jeřábek, Ondřej Bauer, Zdeněk Pecha, Sebastian Jacques, Jan Nedbal, Roman Zach