Odpoledne plné kontrastů aneb proč Frčka není Frcka

Když se na pondělní schůzce redakce rozdě- lovala představení mezi jednotlivé redaktory, byla jedním z nich páteční součást hudebního programu s názvem Frcka - tedy alespoň tak to bylo uvedeno v programu. V domnění že půjde o „kabaretní vystoupení“ jsem si zapsala místo a čas do diáře, a dál jsem to neřešila. Později se ukázalo, že Frcka není Frcka, ale že jde o Dominika Frčku, studenta Akadémie Umení, hráče na bandodenon, druh knofl íkové tahací harmoniky. Ten svým vystoupením v La Fabrice velice mile překvapil.

Melancholický úvod první skladby připomínal fi lmovou hudbu k záběrům z druhé světové války. Bandoneon má velice plný, temný až depresivní zvuk, který se nesl barem a kontrastoval s běžným barovým provozem. Bohužel návštěvníků bylo velice málo a většina z přítomných nevěnovala vystoupení patřičnou pozornost. Tím spíš jsem si jako aktivní divák připadala „fi lmově“, jako stranou stojící pozorovatel. V druhé, kratší skladbě Frčka žánrově úplně otočil a předvedl mistrnou, velice rychlou, ale s lehkostí podanou hru. Dominik Frčka svým vystoupením působivě dokázal, že tahací harmonika nemusí být pouze zprostředkovatelem hospodských písní nebo doprovodným nástrojem kapely Tři sestry a připravil posluchačům nevšední zážitek v to nejlep- ším slova smyslu.

Vzápětí po Dominiku Frčkovi stanulo na pódiu smyčcové kvarteto a kytara. Neobvyklá kombinace nástrojů, smyčců a kytary mě v průběhu ladění přiváděla k myšlence, zda bude smyčcový kvartet kytaristu pouze doprovázet. Tak se ale nestalo a pětice hudebníků ve třicetiminutové skladbě Quintett in C dur Luigi Boccheriniho velice příjemně souzněla. Vznešená atmosféra navozená zvukem smyčců pak ještě více než při předchozím vystoupení kontrastovala jak s prostorem, tak s děním na baru, obzvláště ve chvíli, kdy kvartet a kytara hráli piano a zpoza baru bylo slyšet zvuk tříštícího se skla.

Celkově studenti Akadémie Umení předvedli velice svěží a zajímavé vystoupení, které by si bez pochyb zasloužilo mnohem větší pozornost ná- vštěvníků Zlomvazu, než jakou ve skutečnosti dostali.

Dominik Frčka

Pá 21/05 -> 16:00 La Fabrika - Bar Smyčcové kvarteto a kytara Pá 21/05 -> 16:30 La Fabrika - Bar