Třídenní přehlídka DVD

Třídenní přehlídka DVD („Děti, výchova, divadlo“) proběhla o víkendu 11. až 13. října v prostorách budovy DAMU a nabídla prezentaci Katedry výchovné dramatiky – konferenci, ukázky tvorby dětských a mládežnických souborů, vystoupení recitátorů, projekty současných studentů, workshopy – a také setkání současných studentů s absolventy a vyučujících se svými žáky. 

Kdo ji zažil, rozšířil si nejenom svůj přehled o vývoji dramatické výchovy v Čechách, na Slovensku a ve Francii, ale i o katedře, jejíž činnost nebývá v porovnání s jinými katedrami tolik sledována. V sobotu ráno začala klíčová beseda s názvem „Podoby Dramatické výchovy“. Pů- vodně neformální setkání se nakonec stalo spíše konferencí, jež otevřela diskuzi, která pokračovala i pozdě- ji v kavárně a na chodbách. Po celé tři dny byla představení rozdělena do několika bloků, v nichž svá díla prezentovali studenti a absolventi oboru KDV spolu se svými žáky. Divák mohl spatřit takřka všechny druhy divadla – přes loutkové k činohernímu, hudebnímu, pohybovému, recitačnímu až k ukázkám z přednesů a monologů. V tomto směru bylo jedním z nejzajímavějších počinů kabaretní představení Veroniky Kořínkové a Barbory Jurinové Bar u Etka/y, jež v sobě kombinovalo vše výše zmíněné.