Co znamená kritizovat

Kritizovat znamená komentovat s láskou to, co bděle a starostlivě zpozoruji. Jedině tak se člověk vztahuje k rozvažování svému i druhých, totiž – že mu o něj jde.