Druhá verze knihy Michala Schonberga

V prosinci roku 1988 vydalo nakladatelství Sixty-Eight Publishers knihu Michala Schonberga Osvobozené. Jakmile se dostala do rukou české kritice, byla rozdupána do základů. Zdá se, že jde o všeobecně známou situaci, kterou můžeme zahlédnout kolem sebe dnes a denně. Jenže! – Jenže kritici pomyslně vedeni nejsilnějším hlasem Vladimíra Justa svou kritiku bod po bodu zdůvodňovali. V podstatě poznámkovali text tak, jako by mu byli skutečnými oponenty u obhajoby disertační práce. A ejhle! Zrodilo se druhé – opravené – vydání. Najde se po řečeném snad ještě někdo, kdo by tvrdil, že kritika nemá smysl?